Aktywność pozauczelniana

  • 15 listopada 2017
  • 15.11.2017 r. – wyjazd studyjny – T. Sołtysiak i M. Gołembowska ze Studentami II roku Resocjalizacji do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dziewcząt w Kruszwicy.
  • 22.11.2017 r. – wyjazd studyjny – T. Sołtysiak, M. Gołembowska ze Studentami III roku Resocjalizacji i II roku MU Resocjalizacji do Zakładu Karnego nr 1 i 2 w Grudziądzu.
  • 6.12.2017 r. – spotkanie Studentów Resocjalizacji i Pracowników Zakładu Socjologii Wychowania i Resocjalizacji z Wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie. 
  • 09.12.2017 r. – wyjście studyjne  - T. Sołtysiak ze Studentami II roku studia niestacjonarne oraz słuchaczami studiów podyplomowych do Zakładu Karnego w Bydgoszczy – Fordonie.
  • 16.12.2017 r. – wyjazd studyjny – T. Sołtysiak, M. Gołembowska ze Studentami III roku studia niestacjonarne, słuchacze studiów podyplomowych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dziewcząt w Kruszwicy.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Socjologii Wychowania i Resocjalizacji
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz