Seminarium o niedostosowaniu młodzieży

  • 14 października 2015
Uczestnicy seminarium
Uczestnicy seminarium

Zakład Socjologii Wychowania i Resocjalizacji UKW wraz z Kołem Naukowym Socjologii Wychowania i Resocjalizacji we współpracy z Zespołem Szkół nr 27 w Bydgoszczy zorganizowało Sympozjum Naukowo - Metodyczne nt. Niedostosowanie dzieci i młodzieży - możliwości oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych skierowane do wszystkich osób, którym na sercu leży dobro dzieci.

Seminarium odbyło się 5 listopada 2015 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Auli Atrium przy ul. J. K. Chodkiewicza 30.

fot. A. Obiała

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Socjologii Wychowania i Resocjalizacji
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz