Informacje i konferencje naukowe

Aktywność pozauczelniana

  • 15.11.2017 r. – wyjazd studyjny – T. Sołtysiak i M. Gołembowska ze Studentami II roku Resocjalizacji do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dziewcząt w Kruszwicy.
  • 22.11.2017 r. – wyjazd studyjny – T. Sołtysiak, M. Gołembowska ze Studentami III roku Resocjalizacji i II roku MU Resocjalizacji do Zakładu Karnego nr 1 i 2 w Grudziądzu.
  • 6.12.2017 r. – spotkanie Studentów Resocjalizacji i Pracowników Zakładu Socjologii Wychowania i Resocjalizacji z Wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie. 
  • 09.12.2017 r. – wyjście studyjne  - T. Sołtysiak ze Studentami II roku studia niestacjonarne oraz słuchaczami studiów podyplomowych do Zakładu Karnego w Bydgoszczy – Fordonie.
  • 16.12.2017 r. – wyjazd studyjny – T. Sołtysiak, M. Gołembowska ze Studentami III roku studia niestacjonarne, słuchacze studiów podyplomowych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dziewcząt w Kruszwicy.

czytaj całość…

Debata Uczeń trudny czy wymagający

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Zakład Socjologii Wychowania i Resocjalizacji oraz Zespół Szkół nr 27 w Bydgoszczy zapraszają nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych 23 maja 2016 roku w godz. 9.00 – 13.30 w gmachu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30 w sali  A17  budynek główny na spotkanie w ramach ogólnopolskiej debaty dotyczącej zmian w systemie edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”.

czytaj całość…

Seminarium o niedostosowaniu młodzieży

czytaj całość

Zakład Socjologii Wychowania i Resocjalizacji UKW wraz z Kołem Naukowym Socjologii Wychowania i Resocjalizacji we współpracy z Zespołem Szkół nr 27 w Bydgoszczy zorganizowało Sympozjum Naukowo - Metodyczne nt. Niedostosowanie dzieci i młodzieży - możliwości oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych.

czytaj całość…

Nowy artykuł T. Sołtysiak

Artykuł prof. dr hab. Teresy Sołtysiak i studentki Magdaleny Pasterskiej pt: Moje bezpieczeństwo pękło jak bańka mydlana, gdy ojca aresztowali został zgłoszony do druku w czasopiśmie „Studia de Securitate et Educatione Civili III”, Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny.

czytaj całość…

Porozumienie między UKW a zakładami karnymi

25 kwietnia 2014 roku w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyło się uroczyste podpisanie porozumień w sprawie szczegółowej współpracy w zakresie działalności resocjalizacyjnej, naukowo-badawczej oraz odbywania praktyk zawodowych.

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Socjologii Wychowania i Resocjalizacji
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz