Aktualności

O Zakładzie

Początki kierunku resocjalizacja sięgają lat 80. Zakład Socjologii Wychowania i Resocjalizacji w obecnym kształcie został utworzony w 2004 r., jego  kierownikiem jest dr hab. Teresa Sołtysiak, prof. nadzw.

W trakcie wszystkich zmian kształceni byli studenci pedagogiki na specjalności resocjalizacja, ale też były powoływane inne specjalności m.in.: pedagogika penitencjarna z probacją oraz edukacja muzyczna z resocjalizacją.

Kontakt

Aleksandra Nowakowska-Kutra
e-mail: ola.ukw@op.pl
tel. 52 341 93 21, 52 341 92 55, tel./fax 52 341 91 45
Siedziba Zakładu:
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz (budynek główny)
pok. 239, 242, 243

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Socjologii Wychowania i Resocjalizacji
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz